Jak wykorzystać słupki pikietażowe?

Spotykamy je codziennie podczas naszych podróży, tych wielkich, jak i tych zupełnie małych. Warto wiedzieć zatem co dokładnie oznaczają i gdzie możemy je spotkać. Mowa tu o słupkach prowadzących U-1a, czyli tak zwanych słupkach drogowych kilometrażowych. Są one wykonane z tworzywa sztucznego i w rzeczywistości, jeszcze przed wkopaniem, sięgają 150cm. Widoczne są na nich dwa odblaski, biały oraz czerwony. Znajdują się na nich również bardzo przydane informacje, które pozwolą nam na określenie naszej konkretnej pozycji i ułatwić pracę służbom specjalnym w momencie wypadku lub ważnego zdarzenia na trasie.

Gdzie można spotkać słupki kilometrażowe?

Na polskich drogach słupki kilometrażowe rozmieszczane są w 100 metrowej odległości od siebie. Pamiętajmy jednak, że obowiązujące w Polsce zasady nie koniecznie pokryją się z przepisami w innych państwach. Kilometraż nazywany jest również pikietażem. Znajdują się one głównie na asfaltowych lub utwardzonych drogach. Na słupku widoczne są trzy informacje, które czytając od góry, dają nam: numer drogi, na której się znajdujemy, kilometr drogi oraz metry tej drogi. Podczas wypadku drogowego podając te informacje my sami jak i służby ratownicze są w stanie określić naszą dokładna pozycję co do 100m, co znacznie przyśpiesza pracę ratowników i może mieć wpływ na ludzkie życie.

Do czego służą słupki kilometrowe?

W przypadku wypadku drogowego trzeba przede wszystkim zachować spokój oraz czystość umysłu. Każde działanie jest pomocne, a wstrzymanie się od udzielenia pomocy jest w naszym kraju karane. Postawa osoby uczestniczącej w wypadku, jak i tej która jest tylko obserwatorem może zadecydować o ludzkim życiu.

Jak odczytać słupki kilometrowe?

Przedstawimy przykładową sytuację podczas podróży. Widząc wypadek najpierw zatrzymujemy własny pojazd w bezpiecznym miejscu, z dala od wypadku. Wysiadamy i zbliżając się do miejsca, mając na uwadze głównie nasze zdrowie, sprawdzamy czy znajdują się tam ranni. Sprawdzamy ich stan zdrowia oraz czy są przytomni. Odnajdujemy stojący na poboczu drogi słupek i dzwonimy po służby ratownicze. Podajemy swoje imię, nazwisko, nr telefonu, następnie odczytujemy, patrząc od góry, informacje przybliżające nasze położenie.

Na samym szczycie podany jest numer drogi, na której jesteśmy. Poniżej znajduje się czerwony odblask, oddzielający informację. Następnie odczytujemy, który jest to kilometr tej drogi. W końcu na samym dole, największą czcionką, napisane są metry przejechanej drogi. Warto wspomnieć, iż liczba ta jest podawana w setkach, dlatego gdy widzimy np. cyfrę 4, to oznacza to, iż jesteśmy na 400 metrze tej drogi.

Pozwala to, bez użycia urządzeń GPS, z dokładnością do 100m określić swoje położenie. Podczas rozmowy opisujemy liczbę rannych oraz co się dzieje i co widzimy. Pamiętajmy, że Twój telefon do służb ratowniczych może ocalić komuś życie i aktualnie to Ty decydujesz co się stanie. Wszystkie podane informacje są bardzo cenne i mogą mieć wpływ na rozwój kolejnych wydarzeń. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z umieszczanych na trasie informacji ułatwiających działania służb specjalnych.

Jak wykorzystać słupki pikietażowe?